Deklaracja ZUS DRA co miesiąc – dla kogo?

Przedsiębiorcy zobowiązani są do rozliczania się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych poprzez opłacanie odpowiedniej wysokości składek ubezpieczeniowych za siebie oraz ewentualnie zatrudnionych pracowników. Istotne jest, że od 2022 roku w związku z wprowadzeniem ustawy o Nowym Ładzie zmienia się naliczanie składki zdrowotnej przez osoby prowadzące działalność.

Zgodnie ze zmianami od 2022 roku pojawił się obowiązek comiesięcznego wysyłania deklaracji ZUS DRA – kto musi dostosować się do nowych regulacji prawnych?

Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA informuje o wysokości składek na poszczególne ubezpieczenia pobranych przez płatnika za ubezpieczonych.

Nowe terminy składania deklaracji rozliczeniowych od 2022 roku:
➡do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek i zakładów budżetowych;
➡ do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników posiadających osobowość prawną, dotyczy to m.in. spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji;
➡ do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek, chodzi tu o przedsiębiorców opłacających wyłącznie składki na własne ubezpieczenia, przedsiębiorców i inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej zatrudniające innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (spółka: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, jednoosobowa spółka z o.o.).

Do comiesięcznego składania deklaracji ZUS DRA zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy (również w przypadku, gdy co miesiąc deklaracja będzie zawierać takie same informacje).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *