Remanent likwidacyjny w firmie a podatek VAT

W związku z pandemią COVID-19 coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na przeprowadzenie procedury likwidacji firmy. Jednym z obowiązków osób przeprowadzających likwidację jest sporządzenie remanentu likwidacyjnego. Jakie dodatkowe obowiązki ciążą na przedsiębiorcach likwidujących biznes?

Osoba prowadząca spółkę lub działalność musi pamiętać, że opodatkowaniu VAT podlegają towary własnej produkcji oraz towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W dniu rozpoczęcia likwidacji podmiotu przedsiębiorca zgodnie z obowiązującym prawem zobowiązany jest do sporządzenia remanentu likwidacyjnego obejmującego:
– towary handlowe
– materiały
– ubytki
– środki trwałe
– wyposażenie
przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT.

Ważne jest, że nie ma znaczenia, że niektóre środki trwałe zostały już zamortyzowane.

Składniki majątku uwzględnione w spisie wyceniane są po wartości rynkowej.

Podatnik do US powinien dostarczyć informacje o dokonanym spisie z natury, ustalonej na jego podstawie wartości oraz kwocie należnego podatku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *