Pracodawca ponosi odpowiedzialność za nielegalne zatrudnienie od 2022 roku

Od przyszłego roku wszelkie konsekwencje wynikające z nielegalnego zatrudnienia ciążą na pracodawcy. Wynika to z nowych rozwiązań wdrażanych od przyszłego roku w ramach Nowego Polskiego Ładu.. Na co powinni przygotować się przedsiębiorcy?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nielegalne zatrudnienie to:
➡zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków,
➡niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego,
➡podjęcie przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy,

Po wykryciu nielegalnego zatrudnienia u pracodawcy będzie on zobowiązany do zapłaty:
➡dodatkowego przychodu w wysokości minimalnego wynagrodzenia za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia
➡podatku oraz składek społecznych i zdrowotnych od wynagrodzenia nielegalnie zatrudnionego pracownika

Warto zaznaczyć, że nowe przepisy całkowicie zwalniają pracowników z sankcji wynikających z „pracy na czarno”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *