Korekta JPK_VAT bez czynnego żalu od stycznia 2022 roku

Zgodnie z przepisami Nowego Polskiego Ładu powstają nowe obowiązki zarówno w zakresie korygowania JPK jak również składania czynnego żalu. Zmiany w przepisach, które zaczną obowiązywać od stycznia 2022 roku zwalniają podatników z obowiązku składania czynnego żalu przy korekcie pliku JPK VAT.

Nowe brzmienie art. 161 KKS:

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Podatnicy od przyszłego roku nie będą musieli załączać czynnego żalu do korekt jednolitego pliku kontrolnego. Organy podatkowe zwrócą uwagę jedynie na czas złożenia korekty oraz dokonanie ewentualnej zapłaty podatku.

 

Uwaga!

Podatnicy muszą pamiętać o tym, że za przesłanie pliku JPK sporządzonego w sposób nierzetelny oraz niezgodny ze stanem rzeczywistym grożą kary finansowe, a tego rodzaju działanie może zostać uznane za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *