Indywidualna interpretacja podatkowa

Dokonywanie rozliczeń podatkowych i prowadzenie ewidencji księgowej stanowi trudne i złożone zagadnienie, które niejednokrotnie budzi szereg wątpliwości. Część z nich jest w stanie rozwiać doradca księgowy czy pracownik biura rachunkowego. Zdarzają się jednak bardziej skomplikowane sytuacje, w których konieczne jest uzyskanie informacji bezpośrednio od organu podatkowego.

Indywidualna interpretacja podatkowa stanowi informację, udzieloną przedsiębiorcy przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, na pytania dotyczące skutków prawno-podatkowych zdarzeń opisanych przez wnioskodawcę. Jej zadaniem jest:

– udzielenie informacji o tym jaki przepis prawny powinniśmy zastosować, czy mamy prawo korzystać z danej ulgi podatkowej,
– gwarancję bezpieczeństwa, zapewnienie że stosowanie wskazanych w interpretacji rozwiązań nie spowoduje żadnych negatywnych skutków.

Prawo do uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej przysługuje wszystkim: osobom fizycznym, osobom prawnym takim jak spółki z o.o. czy innym podmiotom – stowarzyszeniom, fundacjom itp.
We wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej powinniśmy opisać planowane zdarzenie lub to, które już miało miejsce, zadać konkretne pytanie i przedstawić swoje stanowisko w danej sprawie.

Musimy także złożyć oświadczenie, że opisywana sytuacja nie stanowi przedmiotu toczącego się postępowania podatkowego czy nie jest w trakcie kontroli podatkowej.
Wniosek składamy osobiście w Krajowej Informacji Skarbowej, listownie lub za pośrednictwem ePUAP. Obowiązkowa opłata wynosi 40 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *