Ostatnie dni na złożenie sprawozdania finansowego za 2020 r.

Obecnie sprawozdania finansowe składane są wyłącznie w formie elektronicznej z zachowaniem odpowiedniej struktury logicznej oraz formatu. Do ich sporządzenia zobowiązani są podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, za wyjątkiem jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

Warto zaznaczyć, że jednostki wpisane do KRS muszą przesłać sprawozdanie finansowe w terminu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe przekazują sprawozdanie finansowe do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w terminie złożenia zeznania.

Uwaga!

Za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary finansowe!


Nasze biuro rachunkowe TAXWAY oferuje pomoc w zakresie:

  • przygotowania i złożenia sprawozdania finansowego
  • wyrobienia i aktywacji e-podpisu umożliwiającego złożenie e-sprawozdania finansowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *