Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) powstał w celu gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych. Kim jest beneficjent rzeczywisty podlegający zgłoszeniu do CRBR?

Beneficjentem rzeczywistym nazywamy osobę fizyczną sprawującą bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Głównym założeniem systemu CRR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Rejestr CRBR ma charakter publiczny – każdy może nieodpłatnie uzyskać dane zamieszczone w systemie.

Kto jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia CRBR?

1. Spółki:

  • jawne
  • komandytowe
  • komandytowo-akcyjne
  • z o.o.
  • proste spółki akcyjne
  • akcyjne

2. Od października 2021 roku:

– spółdzielnie,

– stowarzyszenia,

– fundacje,

– spółki partnerskie,

– europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,

– spółki europejskie,

– spółdzielnie europejskie,

– trusty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *