Maksymalna stawka podatku od posiadania psa w 2022 roku

Podatek od posiadania psa nakładany jest dobrowolnie przez gminy (brak obowiązku nakładania podatku na posiadaczy psów). Organem właściwym w sprawach tego podatku jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) i to on kontroluje odpowiedni pobór podatku.

W 2021 roku maksymalna stawka podatku wynosi 130,30 zł. Ile wyniesie w 2022 roku? Na jakie zmiany muszą przygotować się posiadacze psów?

Podatek od jednego psa nie może przekraczać kwoty ustanowionej na mocy obwieszczenia Ministra Finansów.
Najwyższa stawka podatku w 2022 roku od posiadania psa wynosić będzie 135 zł rocznie (podwyżka o prawie 5 zł w stosunku do roku bieżącego).

Gdzie należy uiścić opłatę od posiadania psa?
– kasa gminy
– przelew na konto gminy
– u inkasenta w Urzędzie Gminy

Warto tutaj zaznaczyć, że gmina odpowiedzialna jest za wyznaczenie konkretnego terminu dokonania opłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *