Składki ZUS w prostej spółce akcyjnej

Już od dawna wiadomo, że największym obciążeniem finansowym przedsiębiorców są składki ZUS, które potrafią niejedną działalność doprowadzić do upadłości. Każdy przedsiębiorca chce optymalizować koszty działalności. Jednym z pomysłów jest wybór odpowiedniej formy prawnej, która umożliwia zmniejszenie kosztów związanych z opłatami ZUS.

Czy w prostej spółce akcyjnej trzeba płacić składki ZUS?

Na wstępie warto zaznaczyć, że nie zawsze w prostej spółce akcyjnej występuje obowiązek opłacania ZUS. W jakich sytuacjach akcjonariusz jest zwolniony z tego obowiązku?

Jeżeli prosta spółka akcyjna składać się będzie z jednego akcjonariusza – będzie on zwolniony z konieczności opłacania ZUS. Niezależnie od tego czy spółkę będzie tworzył jeden akcjonariusz lub więcej, każdy z nich będzie zwolniony z obowiązku płatności składek na ubezpieczanie społeczne.

Kiedy powstaje obowiązek opłacania składek ZUS?
  • w przypadku zatrudnienia wspólnika na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
  • w przypadku wniesienia do spółki wkładu w postaci świadczenia pracy lub usług

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *