Co pracodawca powinien wiedzieć o umowie zlecenie?

Umowa zlecenie stanowi jedną najczęściej wybieranych form zatrudnienia w Polsce. Do jej zalet z pewnością możemy zaliczyć elastyczność zarówno dla zleceniodawcy jak również zleceniobiorcy. Czy dla każdego ten sposób zawierania umowy jest korzystnym rozwiązaniem?

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, której zasady reguluje Kodeks cywilny. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania danej czynności prawnej dla zleceniodawcy. Istotne jest, aby umowa zawierała informacje na temat miejsca, czasu oraz sposobu wykonywania pracy, a także stawki godzinowej.

Umowa zlecenie charakteryzuje się:
– koniecznością wykonania zlecenia w określonym miejscu i czasie zależnym od pracodawcy
– comiesięczną wypłatą wynagrodzenia
– obowiązkiem wykonania pracy osobiście przez zleceniobiorcę

Ta forma zatrudnienia jest korzystnym rozwiązaniem dla pracodawców:
– brak obowiązku udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego
– brak obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop
– brak konieczności wypłaty wynagrodzenia w przypadku choroby pracownika

W przypadku umowy zlecenia warto zaznaczyć, że nie obowiązuje okres wypowiedzenia.

Pracodawca zwolniony jest z wielu obowiązków, które występują w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *