Księgowość dla podmiotów prawnych

Z reguły usługi świadczone przez biura rachunkowe kojarzą się z księgowaniem dokumentów sprzedażowych oraz zakupowych, a także kontrolowaniem operacji, transakcji i wszelkich przepływów finansowych. Możliwości biur rachunkowych stale jednak poszerzają się w związku z nowoczesną technologią oraz wiedzą, jaką dysponują obecnie specjaliści.
Biura rachunkowe mogą być zatrudniane zarówno przez osoby fizyczne, jak i jednostki gospodarcze. Złożoność struktur i organizacji wewnętrznej przedsiębiorstw nie jest dla pracowników biur skomplikowana, ponieważ posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz kompetencje. Ponadto, oferowane usługi z reguły dopasowane zostają do indywidualnych wymagań, preferencji i oczekiwań Klienta.

Podmioty zewnętrzne świadczące usługi księgowe traktować należy jako firmy, które zajmują się finansami, rachunkowością i księgowością, a także ze szczególnym uwzględnieniem kwestii podatkowych.

Do podstawowych usług biura rachunkowego zaliczyć należy prowadzenie ksiąg, sporządzanie materiałów i dokumentów rozliczeniowych, wysyłanie zeznań i raportów do ZUS i US, przygotowywanie deklaracji i bilansów, a także sprawozdań.

Firmy zdalne z usługami księgowymi udzielają także porad i konsultacji, tłumaczą wszelkie niejasności, sporządzają odpowiednie deklaracje i pisma, reprezentują klientów przed Urzędami Skarbowymi oraz organami administracji nie tylko podatkowej. Istotnym działaniem biur rachunkowych jest przeprowadzanie w przedsiębiorstwach badań oraz audytów. Wynik takich raportów ma za zadanie przedstawić jasny obraz finansowy firmy, umożliwić uzyskanie prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji takich jako ryzyko finansowe czy zadłużenia, a także umożliwić wdrożenie odpowiednich procesów i strategii.

Optymalizacja w zakresie podatków i księgowości może przynieść znaczne korzyści dla działalności gospodarczej, ponieważ m.in. zoptymalizuje koszty, czas oraz poprawi rozwój danej firmy. Księgi rachunkowe przedsiębiorstwa powinny podlegać także częstej kontroli z możliwością naniesienia odpowiednich poprawek. Błędy w deklaracjach i dokumentach księgowych mogą nieść za sobą duże skutki w postaci wystąpienia kar grzywny lub większej sumy pieniężnej do zapłacenia niż była przewidywana.

Biura rachunkowe w pierwszej kolejności podczas współpracy przeprowadzają tzw. audyt. Badanie ma na celu zobrazować obecną sytuację majątkową firmy oraz sprawdzić zakres czynności jaki powinien zostać wykonany. Specjaliści, dzięki dobremu audytowi będą wiedzieć na co w szczególności zwrócić uwagę, aby móc prawidłowo prowadzić księgi i inne dokumenty, a także co robić, aby otrzymać dużo większe korzyści.

Specjaliści, którzy oferują usługę stacjonarną lub w formie outsourcingu muszą posiadać aktualną wiedzę i doświadczenie m.in.: z zakresu obsługi księgowej, kadrowej i rachunkowej. Wyręczając Klienta z formalności umożliwiają przedsiębiorcom skupienie się na głównych dziedzinach przedsiębiorstwa oraz optymalizują czas, który przeznaczyć mogą na pozyskiwanie potencjalnych kontrahentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *