Jak obliczyć podatek zryczałtowany?

W przypadku podatku zryczałtowanego, gdy podatnik ewidencjonuje przychody, obliczenie podatku dochodowego podlega wpłacie do właściwego Urzędu Skarbowego, które jest znacznie łatwiejsze niż w przypadku rozliczania się na zasadach podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Rozliczając podatek zryczałtowany nie są brane pod uwagę koszty poniesione przez podatnika w celu uzyskania przychodu. Istotna okazuje się kwota przychodów w danym miesiącu, która może zostać pomniejszona o składki z tytułu ubezpieczenia społecznego poniesione w danym okresie. Zatem po wyliczeniu podatku należnego, podatnicy mają możliwość obniżenia go o wspomniane już składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Aby obliczyć zaliczkę na zryczałtowany podatek dochodowy, należy:
1. Podzielić przychody w poszczególnych stawkach przez łączny przychód, który został osiągnięty w danym miesiącu. Tak otrzymamy proporcje sprzedaży danej stawki do całości.

2. Zsumować składki społeczne, które były zapłacone w miesiącu, za który liczony jest podatek oraz niewykorzystane składki społeczne w poprzednich miesiącach. Tak otrzymujemy składkę społeczną do odliczenia.

3. Od kwoty przychodu w danej stawce odejmujemy składkę społeczną do odliczenia, która wcześniej musi zostać pomnożona przez wcześniej wyliczoną proporcję sprzedaży danej stawki do całości. Otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnych złotówek, co daje podstawę opodatkowania dla danej stawki.

4. Pomnożyć podstawę opodatkowania dla danej stawki przez stawkę, co kwotę podatku.

5. Odjąć od kwoty podatku kwotę uiszczonej w danym okresie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki z poprzednich miesięcy, które nie zostały wykorzystane.

6. Zaokrąglić otrzymaną kwotę do pełnych złotych → otrzymujemy kwotę, która podlega wpłacie do Urzędu Skarbowego.

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie obsługi księgowej, podatkowej i kadrowej podmiotów. Zajmujemy się wszystkimi obowiązkami przedsiębiorców. Zapraszamy do kontaktu i poznania szczegółów naszej oferty.

Przeczytaj również: Ostateczny termin wdrożenia kas fiskalnych online.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *