Jak obliczyć podatek dochodowy (podatek liniowy)?

Rozliczenie podatku stanowi jeden z ważniejszych obowiązków, jakie spoczywają na przedsiębiorcach, którzy zarządzają swoimi firmami. Jeśli dane przedsiębiorstwo rozlicza się w oparciu o podatek liniowy, dochód jest opodatkowany według stawki 19%.

Forma ta jest wybierana najczęściej przez przedsiębiorców, którzy osiągają wysokie dochody. Z racji na preferencyjną stawkę podatku, owa metoda rozliczenia podatku, daje przedsiębiorcy możliwość odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne od dochodu, jak również składek na ubezpieczenie zdrowotne od podatku. Nie ma możliwości dokonania odliczenia kwoty wolnej od podatku.

Aby prawidłowo obliczyć wartość podatku, która podlega obowiązkowi wpłaty do Urzędu Skarbowego, należy:
1. Obliczyć kwotę dochodu (od kwoty przychody z początku roku, odjąć koszty od początku roku).
2. Obliczyć dochód do opodatkowania (od kwoty dochodu odjąć możliwą do rozliczenia stratę z lat ubiegłych, a także sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w danym roku podatkowym). Wynik należy zaokrąglić do pełnych złotówek.
3. Obliczyć kwotę podatku (podstawę opodatkowania pomnożyć przez stawkę 19%).
4. Obliczyć podatek należny za cały rok (od podatku odjąć sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały opłacone w danym roku).
5. Obliczyć kwotę podatku za dany okres rozliczeniowy (od kwoty podatku należnego od początku roku odjąć zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach).
6. Obliczyć kwotę, która podlega wpłacie do Urzędu Skarbowego (zaliczkę za dany okres rozliczeniowy zaokrąglić do pełnych złotówek).

W razie pojawienia się pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *