Podatek progresywny – jak wyliczyć?

Znaczna część przedsiębiorców, którzy rozpoczynają swoją działalność gospodarczą, nie do końca ma pomysł na to, jak obliczyć miesięczną, bądź kwartalną zaliczkę z tytułu podatku dochodowego. Właśnie dlatego postanowiliśmy przybliżyć tę kwestię, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, iż jest bardzo istotna.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, a więc według zasad skali podatkowej, mają możliwość, aby od dochody odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne, które wynosi 7,75% podstawy ich wymiaru, a także kwotę zmniejszającą podatek.

Jednak, aby obliczyć podatek dochodowy za dany okres rozliczeniowy, konieczne jest, aby:
1. Od kwoty przychodu od początku roku odjąć koszty osiągnięte od początku roku → otrzymujemy kwotę dochodu.
2. Od kwoty dochodu odjąć stratę możliwą do rozliczenia z ubiegłych lat, a także sumę składek zapłaconych w ramach ubezpieczenia społecznego w danym roku podatkowym → otrzymujemy dochód do opodatkowania, który należy zaokrąglić do pełnych złotówek.
3. Podstawę opodatkowania pomnożyć przez 17%(stawkę podatku do 85 528 zł dochodu).
4. Odjąć sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały opłacone w danym roku → otrzymujemy podatek należny za cały rok.
5. Od podatku należnego odejmujemy zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach, a także kwotę zmniejszająca podatek → otrzymujemy kwotę podatku za dany okres rozliczeniowy.

UWAGA!
Przepisy ustanowione w 2017 ustanawiają, że po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego, na etapie obliczania zaliczki na podatek dochodowy, nie uwzględnia się kwoty wolnej od podatku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *