Nowe podmioty objęte podatkiem CIT

Do końca 2020 roku spółki komandytowe oraz spółki jawnej nie podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym ani od osób prawych (CIT) ani od osób fizycznych (PIT). Sytuacja ta uległa zmianie 1 stycznia 2021 roku, ponieważ nastąpiły modyfikacje w ustawie o CIT.

Spółki komandytowe i spółki jawne nie były ówcześnie same w sobie opodatkowane. Podatnikami podatków dochodowych byli natomiast wspólnicy tych spółek.

  1. Jeśli wspólnikiem była osoba fizyczna, czyli podatnik PIT to indywidualnie rozliczał przypadająca mu część dochodów uzyskanych przez spółkę
  2. Jeżeli wspólnikiem spółki była osoba prawna ( np. spółka z o.o.), czyli podatnik CIT to opodatkowana była przypadająca temu wspólnikowi część dochodów uzyskanych przez spółkę

Od 1 stycznia 2021 roku wszystkie spółki komandytowe oraz część spółek jawnych została poddana obowiązkowi opodatkowania podatkiem od osób prawnych. Przepisy mają zastosowanie dla spółek komandytowych posiadających siedzibę lub zarząd terytorium RP oraz spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd ma terytorium RP, jeżeli wspólnikami spółki jawnej są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka ta nie złoży:

  • przez rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz fizycznych posiadających prawa do udziału w zysku tej spółki
  • aktualizacji o zmianach w składzie podatników do 14 dni od ich zaistnienia

Spółka komandytowa będzie opodatkowana według stawki:

  • 19% lub
  • 9% ( w przypadku małych podatników, których dochody nie przekraczają rocznie 2 mln. euro)

Od czasu wprowadzenia zmian, wspólnicy spółek komandytowych swoje dochody z tych spółek musieli będą opodatkować jako dochodowy z udziału w zyskach osób prawnych.
Komplementariusz będzie miał możliwość odliczenia od swojego podatku dochodowe podatek CIT zapłacony przez spółkę ( równomiernie do proporcji posiadanych w niej udziałów). Komandytariusz nie ma możliwości odliczenia, natomiast może skorzystać ze zwolnienia z opłacania podatku CIT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *