PIT 2021

Nowy rok 2021 przyniesie sporo zmian w sferze podatkowej i obciążeniowej. Zmodyfikowane przepisy dotknął przede wszystkich rezydentów podatku PIT.

Już w 2021 roku wejdą zmiany w PIT, takie jak:
– ograniczenie ulgi abolicyjnej
– zmiany w uldze dla młodych
– zmiany w ryczałcie
– zmiany w formularzach PIT

Część zmian jest korzystna dla podatników, a część niestety nie.
Ograniczona zostanie ulga abolicyjna dla osób pracujących za granicą. Zmniejszony zostanie limit odliczenia ulgi, co spowoduje wzrost obciążeń polskich rezydentów pracujących za granicą oraz rozliczających podatek zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia. Kwota wolna od podatku będzie wynosiła 8000 zł, natomiast odliczyć będzie można zaledwie 1360 zł.
Zmiany w przepisach dotyczących ulgi dla młodych wprowadzają rozszerzenie katalogu przychodów, które tejże uldze podlegają, a od 2021 roku będą to przychody:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
 • z umów-zlecenia
 • z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej
 • z tytułu odbywania stażu uczniowskiego– otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Ważną kwestią są również zmiany, które mają zostać zastosowane w ryczałcie. Można rzec, że to jednej w bardziej radykalnych i zauważalnych zmian przewidzianych na 2021 rok. Obszary zmian to:

 • podniesienie limitu stosowania ryczałtu z 250 000 euro do 2 000 000 euro
 • rozszerzenie katalogu branż i zawodów, które będą mogły wybrać zryczałtowany sposób rozliczania z fiskusem
 • nowe stawki podatkowe:
  – stawka 17% (zamiast aktualnej 20%) opodatkowania dla przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów
  – stawka 15% ( zamiast aktualnej 17%) opodatkowania dla przychodów ze świadczenia usług
  – stawka 8,5% i 12,5% opodatkowania dla przychodów z tytułu wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, przy przychodach nie przekraczających 100 000 zł
  – stawka 8,5% opodatkowania dla usług, które nie zostały przyporządkowane do innych stawek ryczałtu

Ostatnią modyfikacją, która niebawem wejdzie w życie są zmiany w formularzach PIT. Nowe formularze PIT pozwolą odliczyć darowiznę na przeciwdziałanie Covid-19. Dotychczasowe wzory podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną zmodyfikowane i dostosowane do nowych rozporządzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *