Definicja karuzeli podatkowej

Karuzela podatkowa to podejmowanie przestępczych schematów transakcyjnych, które wykorzystują konstrukcję podatku od wartości dodanej tylko po to, aby uchylić się od zapłaty podatku VAT należnego, bądź bezpodstawne ubieganie się o zwrot VAT-u. Tym sposobem podmioty, które działają na zasadzie karuzeli podatkowej zarówno nie płacą VAT należnego, jak i wyłudzają zwrot podatku naliczonego.

Samo pojęcie „karuzela” odnosi się do wszelkich transakcji kupna i sprzedaży pomiędzy podmiotami, które zaangażowały się w dane oszustwo poprzez sprzedaż towarów krążących w łańcuchu dostaw, wracając do państwa pochodzenia.

Oszustwa karuzelowe ze względu na ich funkcję, możemy podzielić na:
– tzw. znikający handlowiec, a więc podmiot, który jest zarejestrowany jako podatnik do celów VAT, ale który ma zamiar popełnienia przestępstwa – nabywa towary/usługi, a następnie zbywa je, nie przekazując do budżetu państwa podatku VAT. Zatem podmiot ten nie prowadzi działalności, a jedynie wystawia faktury, które w rzeczywistości nie dokumentacyjną realnych zdarzeń gospodarczych. Następnie pop przeprowadzeniu transakcji, dany podmiot znika z rynku.
– tzw. bufor, który kupuje towary od znikającego podatnika, aby od razu sprzedaż je do brokera. Z kolei jego rolą jest utrudnienie ewentualnego postępowania, jak również zacieranie powiązań pomiędzy handlowcami, a spółką. Jego zadaniem jest również wzmacnianie wiarygodności fakturowanych transakcji.
– tzw. broker, który jest często określany jako nabywca, bądź ognico końcowe. Jest nabywcą dokonującym zakupu od bufora. Będąc ostatnim ogniwem, dokonuje dostawy do państwa, gdzie towar został sprowadzony przez znikającego podatnika.
– tzw. kanał dystrubucyjny (spółka wiodąca), która odpowiedzialna jest za sterowanie łańcuchem transakcji z państwa członkowskiego, ale innego niż to, w którym funkcjonuje znikający handlowiec, broker, a także bufory. Zadaniem spółki wiodącej jest również złożenie wniosku o zwrot podatku naliczonego nad podatkiem należnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *