Jak prawidłowo prowadzić ewidencję VAT?

Tylko dzięki dokładnemu prowadzeniu ewidencji, możliwe jest określenie wysokości należnego podatku od towarów i usług. W oparciu o ową ewidencję możliwe jest również wyliczenie kwoty podatku naliczonego. To właśnie jest głównym powodem przez który konieczne jest rzetelne i bezbłędne prowadzenie zapisów w odpowiednim rejestrze.

UWAGA!
Podatnicy zobowiązani do odprowadzania podatku należnego z tytułu dokonanej sprzedaży, a także ci posiadający prawo do odliczenia podatku naliczonego, muszą prowadzić pełną ewidencję na potrzeby podatku VAT.

Dokument będący ewidencją VAT, musi zawierać informacje takie, jak:
– określenie przedmiotu,
– podstawa opodatkowania,
– wysokość kwoty podatku należnego,
– korekty podatki należnego,
– wysokość kwoty podatku naliczonego,
– korekty podatku naliczonego,
– kwoty podatku, które podlegają wpłacie do urzędu Skarbowego, bądź zwrotowi z Urzędu Skarbowego,
– dane służące do identyfikacji poszczególnych transakcji,
– numer pozwalający zidentyfikować podatnika.

Po zmianie przepisów, konieczne jest prowadzenie ewidencji VAT w formie elektronicznej przy zastosowaniu odpowiednich programów komputerowych. Zmiana ta została wprowadzona wraz ustaleniem obowiązku przesyłania do organów podatkowych tzw. Jednolitych Plików Kontrolnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *