Drugi próg podatkowy

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na opodatkowanie dochodów swojej działalności na zasadach ogólnych (skalą podatkową), muszą zwrócić uwagę na wysokość uzyskiwanych dochodów. Ten rodzaj opodatkowania posiada dwie stawki podatku, które stosowane są w odpowiednich progach podatkowych.

W przeciągu ostatnich 10 lat minimalne wynagrodzenie wzrosło o około 2100 zł, jednak drugi próg podatkowy przez ten okres nie został podwyższony ani raz. Drugi próg podatkowy występuje zatem ciągle w stawce 32%, natomiast stawka pierwszego progu podatkowego obniżona w 2019 roku wynosi aktualnie 17%.

Podatnik znajdujący się w drugim progu podatkowym płaci podatek w wysokości 32% od nadwyżki dochodu przekraczającej kwotę 85 528 zł.
Dla wielu podatników sporym utrudnieniem jest osiąganie większych przychodów, a co za tym idzie zbliżenie się do drugiego progu podatkowego. Wiąże się to z wyższymi kosztami. Warto jednak zaznaczyć, że drugi próg podatkowy obejmuje wyłącznie nadwyżkę od kwoty 85 528 zł, co oznacza, że po jego przekroczeniu nie płaci się 32% podatku od całego dochodu, a jedynie od różnicy między dochodem i kwotą 85 528 zł.
Z racji na znaczny wzrost minimalnego wynagrodzenia coraz większa liczba podatników znajduje się właśnie w drugim progu podatkowym. Nie ma jednak planów na jego podwyższenie, ponieważ podatnicy posiadają dodatkowe uprawnienia, takie jak np.:

  • zwolnienie z PIT dla młodych do 26 roku życia
  • obniżona stawka podatku w pierwszym progu z 18% do 17%
  • podwyższenie kwotowych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników ponad dwukrotnie
  • odliczenia od dochodu z tytułu darowizn, ulgi odsetkowej, wydatków rehabilitacyjnych i inne

***

UWAGA! Zmieniona została wysokość pierwszego, a przy tym drugiego progu podatkowego. Drugi próg zaczyna się od 120 000 zł, nie natomiast jak było wcześniej – od 85 528 zł. Zmieniła się również stawka w pierwszym progu z 17% na 12%, stawka opodatkowania w drugim progu pozostaje bez zmian.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *