Krajowy Rejestr Zadłużonych od 1 grudnia 2020

Już 1 lutego 2019 roku ówczesny Rejestr Dłużników Niewypłacalnych zastąpiony miał zostać Centralnym Rejestrem Restrukturyzacji i Upadłości (CRRU). Z tym też dniem wpisy do RDN przestały być dokonywane, jednak nowy rejestr (CRRU) nie ruszył.
Zgodnie z nowymi ustaleniami 1 grudnia 2020 roku zacząć ma działać nowy- Krajowy Rejestr Zadłużonych powstały na potrzeby procedur upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Nowa koncepcja zakłada, że krajowy rejestr zadłużonych będzie rejestrem jawnym, z którego każdy korzystać będzie miał prawo za pośrednictwem Internetu.
Informacje na temat dłużników w nowym rejestrze mają być nie tylko bardzo precyzyjne, ale ma być ich również dużo. Dotyczyć one będą między innymi:

 • postępowania lub jego umorzenia prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • egzekucji komorniczych
 • egzekucji świadczeń alimentacyjnych

W nowym rejestrze ujawnione zostaną informacje o:

 1. osobach fizycznych/prawnych oraz jednostkach organizacyjnych- przeciw którym były lub są prowadzone postępowania:
  – restrukturyzacyjne
  – upadłościowe
  – zakończone prawomocnym orzeczeniem
  – wszczęte za granicą zgodnie z orzeczeniem
 2. wspólnikach osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki, jeżeli ogłoszono jej upadłość
 3. osobach fizycznych/prawnych oraz jednostkach organizacyjnych wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne
 4. osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, które zalegają z opłacaniem świadczeń dłużej niż 3 miesiące

Z uwagi na panującą w Polsce pandemię termin wejścia w życie Krajowego Rejestru Zadłużonych może ulec odroczeniu, co jednak nie jest jeszcze potwierdzone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *