Obowiązek przystąpienia do PPK

Pracodawcy zobowiązani są do przystąpienia do PPK, czyli Pracowniczych Planów Kapitałowych. PPK stanowią program długoterminowego oszczędzania.

Celem programu jest konieczność zapewnienia dodatkowych środków finansowym wszystkim, którzy przechodzą na emeryturę. Pracownicze Plany Kapitałowe oferują możliwość wybrania 20 instytucji finansowych spełniających rygorystyczne wymagania pod kątem bezpieczeństwa.

Do PPK mogą przystąpić:
– pracownicy, którzy nawiązali stosunek pracy na podstawie umowy o prace,
– nakładcy,
– pracujący członkowie spółdzielni,
– zleceniobiorcy,
– członkowie rad nadzorczych.

Obowiązkiem pracodawców jest wdrożenie PPK w swojej firmie. Warto zaznaczyć, że pracownicy mogą zrezygnować z programu poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji.

Terminy wdrażania PPK przedstawiają się następująco:
1. 1 lipca 2019 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób,
2. 1 stycznia 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób,
3. 1 lipca 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób,
4. 1 stycznia 2021 r. dla pozostałych podmiotów zatrudniających oraz jednostek sektora finansów publicznych.

Dodatkowo warto wspomnieć o tym, że pracodawcy zatrudniający co najmniej 1 osobę powinni zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do 23 kwietnia 2021 r., a umowę o prowadzenie PPK do 10 maja 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *