Uszczelnienie systemu podatkowego- Jednolity Plik Kontrolny

Prosperujący od 2018 roku dla wszystkich rodzajów firm Jednolity Plik Kontrolny stworzony został w celu uszczelnienia polskiego systemu podatkowego. W JPK zawierają się księgi i dokumenty księgowe w formie elektronicznej, które przekazywane są obowiązkowo co miesiąc lub na żądanie organu podatkowego.

Obowiązkowy do przesłania każdego miesiąca jest JPK_VAT wraz z deklaracją-ewidencja zakupów i sprzedaży VAT.
Już od 1 października 2020 roku obowiązywać ma podatników nowy plik JPK-JPK_V7.
Będzie to plik zawierający w sobie część ewidencyjną oraz dekoracyjną, co pozwoli na złożenie wszystkich koniecznych dokumentów w jednym pliku.

JPK wysyłane na żądanie organu podatkowego to:

  • JPK_KR-księgi rachunkowe
  • JPK_WB- wyciąg bankowy
  • JPK_MAG- magazyn
  • JPK_FA- faktury VAT
  • JPK_FA_RR- faktury VAT RR
  • JPK_PKPIR- podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR)
  • JPK_EWP- ewidencja przychodów (ryczałt)

Podatnik dane w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego powinien generować oraz odpowiednio przechowywać, ze względu na możliwość wystawienia odpowiedniej prośby o przesłanie pliku przez organ podatkowy, w dowolnym momencie.

Wraz z wejściem w życie nowego JPK_VAT sankcje ulegną modyfikacji i kara za błąd w JPK_V7 wynosić będzie 500 zł za każdy błąd.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami przesłanie obowiązkowych plików musi nastąpić do 25 dnia każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc.
W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie, do 25 dnia miesiąca po danym kwartale.
Podatnicy rozliczający się kwartalnie część ewidencyjną składać zobligowani są co miesiąc, natomiast część deklaracyjną co kwartał.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *