Czym jest i na czym polega Split Payment?

Powiększająca się luka w systemie podatkowym VAT była powodem wdrożenia do Polski metody podzielonej płatności, czyli Split Payment. Mechanizm ten funkcjonuje już w kilku innych krajach i póki co dobrze się tam sprawdza. Przepisy dotyczące metody podzielonej płatności obowiązują w Polsce od 1 lipca 2018 roku, ale obowiązek ich stosowania przyjęty został 1 listopada 2019 roku.

Metoda podzielonej płatności polega na rozdzieleniu płatności za zobowiązania z faktury na dwa równe rachunki bankowe:

  1. rachunek bankowy kontrahenta-wartość netto
  2. specjalny rachunek VAT dostawcy- podatek VAT

Split payment obejmuje relacje B2B, czyli transakcje wykonywane między dwoma podatnikami, a obowiązek ten powstaje w momencie przekroczenia kwoty należności w wysokości 15 000 zł za czynności wymienione w załączniku nr. w ustawie o VAT.
Dedykowany rachunek bankowy służy wpłatom środków z tytułu:

  • podatku VAT
  • PIT
  • CIT
  • należności celnych
  • podatku akcyzowego
  • składek ZUS

WAŻNE! W ramach mechanizmu podzielonej płatności dokonywanie zapłaty musi odbywać się w polskich złotych.
Dla wszystkich stosujących split payment przewiduje się zachęty w postaci zmniejszonej kwoty zobowiązania podatkowego czy braku odpowiedzialności solidarnej.

Podatnik ma prawo ubiegać się o zwrot środków zgromadzonych na rachunku bankowym VAT poprzez złożenie odpowiedniego wniosku, w którym określa kwotę należności, które mają zostać mu zwrócone. Weryfikacja wniosku przez odpowiednie organy podatkowe oraz wydanie decyzji trwa do 60 dni od daty otrzymania wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *