Likwidacja zwolnienia z VAT dla „tanich” przesyłek – kiedy?

zwolnienie-VAT

Już niebawem możemy spodziewać się zmian w zakresie ustawy VAT, które będą polegały na zlikwidowaniu zwolnienia z VAT-u przesyłek o małej wartości, a także wprowadzeniu nowych rozwiązań, które przewiduje Dyrektywa Rady Unii Europejskiej. Z racji tego, że zmiany te będą powodowały dodatkowe obciążenia podatkowe, warto już teraz przyjrzeć się temu, dokąd zmierzają zmiany.

Obecny porządek prawny w Polsce przewiduje zwolnienie od podatku dotyczące importu towarów, które są umieszczane w przesyłkach wysyłanych z obszaru państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy w Polsce pod warunkiem, iż łączna wartość przesyłki nie przekracza 22 euro po przeliczeniu na PLN.

Transakcjami zwolnionymi z owego przepisu są tzw. prezenty, aczkolwiek istotne jest, aby towary spełnione zostały poniższe warunki:
– towary są umieszczane w przesyłce wysyłanej z państwa trzeciego na terytorium RP,
– odbiorca i nabywca są osobami fizycznymi,
– ilość oraz rodzaj towarów nie wskazują na przeznaczenie handlowe,
– odbiorca nie jest zobowiązany do uiszczenia opłaty na rzecz nadawcy w związku z otrzymaniem przesyłki,
– towar ma charakter okazjonalny,
– wartość przesyłki nie przekracza 45 euro po przeliczeniu na PLN.

Właśnie dlatego najdalej 1 stycznia 2021 roku można spodziewać się kolejnych zmian ustawy VAT, które w głównej mierze będą polegały na zlikwidowaniu zwolnienia z VAT dla przesyłek o małej wartości, jak również na wprowadzeniu nowych rozwiązań przewidzianych w Dyrektywie Rady Unii Europejskiej 2017/2455 z dnia 05.12.2017 r.

*****

W ramach przypomnienia: WYKAZ PODATNIKÓW VAT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *