Kontrole z ZUS w firmach, które korzystały z tarcz antykryzysowych

ZUS-kontrola

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiedział przeprowadzenie szerokich badań oraz kontroli w przedsiębiorstwach, które zdecydowały się na skorzystanie z pomocy kierowanej w ramach tarcz antykryzysowych, które to zostały wprowadzone przez rząd w celu przeciwdziałania, bądź łagodzenia skutków zamrożenia gospodarki z powodu pandemii COVID-19.

Zgodnie z zapowiedzią kontrole z ZUS będą miały na celu zweryfikowanie zasadności udzielanego wsparcia szczególnie w zakresie dwóch elementów, a mianowicie:
– 3-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek ZUS,
– świadczeń postojowych dla zleceniobiorców oraz osób samozatrudnionych.

Udzielanie pomocy konieczne było w trybie natychmiastowym, dlatego jej udzielenie przyznawano na podstawie przedłożonych oświadczeń i wniosków. Nie było czasu na precyzyjną i dogłębną weryfikację danego wnioskodawcy. Dlatego właśnie planuje się sprawdzanie owych warunków po zakończeniu pandemii, w czym asystować będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Z racji tego, że ilość zmian, jak również zbyt krótkie terminy pomiędzy wprowadzanymi tarczami, przeprowadzenie kontroli będzie znacznie utrudnione. Przepisy, o których mowa zmieniały się kilkakrotnie, a wprowadzone w ciągu 4 miesięcy ustawy nawzajem się uzupełniały, rozszerzając ich zastosowanie oraz zmieniając postanowienia ustaw poprzednich.

W razie pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *