Bon turystyczny zwolniony z PIT

Wartość bonów turystycznych, które otrzymają Polacy na mocy ustawy o Polskim Bonie Turystycznym będzie wolna od podatku dochodowego, co oznacza, iż osoby, które owe świadczenie otrzymają – nie będą zobowiązane do opłacenia podatku w ramach osiągniętego dochodu.

Obowiązująca ustawa o Polskim Bonie Turystycznym uprawnia Polaków do korzystania z bonu turystycznego o wartości 500 zł na dziecko zdrowe, a 1000 zł na dziecko niepełnosprawne. Jak już zostało wspomniane – kwoty te są wolne od podatku dochodowego, więc świadczeniobiorcy nie będą go doliczać do swojego zeznania rocznego. Informacja ta została również wpisana w art. 52zc Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowo bardzo ważną informacją jest to, iż wartość przyznawanego bonu jest wolna od wszelkich egzekucji oraz nie podlega wliczeniu do dochodu, który uprawnia do przyznawanych świadczeń oraz dodatków, które przysługują na mocy ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

Bardzo często otrzymujemy od Państwa zapytanie odnośnie tego, jak złożyć wniosek o przyznanie bonu turystycznego. Pragniemy więc poinformować, że w tym celu nie ma konieczności składania żadnych dodatkowych wniosków, gdyż wymaga on jedynie aktywacji w systemie ZUS PUE. W celu dokonania aktywacji konieczne jest zalogowanie się na stronie ZUS PUE, potwierdzenie danych na stronie, bądź w razie konieczności dokonanie aktualizacji danych odnośnie poczty elektronicznej i numeru telefonu.

UWAGA!
Bon ten będzie przekazywany za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu, bądź adres poczty elektronicznej w formie 16-cyfrowego numeru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *