Kiedy i w jaki sposób można złożyć tzw. „czynny żal”?

Czynny żal – jeden ze sposobów na uniknięcie kary za popełnienie przestępstwa, bądź wykroczenia skarbowego. Jego założenie polega na przyznaniu się do popełnienia zabronionego czynu, jak również ujawnieniu wszystkich jego okoliczności. Istnieje możliwość, aby został on złożony drogą elektroniczną.

Lista czynów zabronionych, których dopuszczenie wiążę się z konsekwencjami z tytułu odpowiedzialności karnej skarbowej jest bardzo długa. Spośród nich można śmiało wymienić m.in.:
– oszustwa podatkowe,
– nierzetelne prowadzenie ewidencji podatkowej,
– nieterminowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych.

Konsekwencją owych czynów może być nałożenie kary grzywny, bądź nawet ograniczenie wolności czy więzienie. To właśnie tytułowy czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji, aczkolwiek warunkiem bezkarności jest uiszczenie całej wymaganej kwoty należności publicznoprawnej, która została uszczuplona w wyniku czynu zabronionego. Kwota ta może zostać uregulowana w terminie wyznaczonym przez dany organ, aczkolwiek najczęściej w praktyce jest uiszczana przed, bądź w dniu składania zawiadomienia.

Możliwość przesłania czynnego żalu drogą elektroniczną istnieje od 31 marca 2020 roku, co było efektem wprowadzonej tarczy antykryzysowej. Ważne jednak jest to, iż zawiadomienie przesyłane przez Internet należy poświadczyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, bądź podpisem osobistym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *