Maksymalny limit wpłat do PPK

Pytanie od Czytelnika: Nasza firma zatrudnia kilku pracowników, którzy są uczestnikami PPK. Otrzymują oni okazałe wynagrodzenie. Zatem czy wpłaty do PPK pobierane są od całości wynagrodzenia?

Drogi Czytelniku, wpłaty do PPK są ustalane od wynagrodzenia pracownika, przez które rozumie się kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe bez zastosowania rocznego ograniczenia tej podstawy do kwoty, która będzie odpowiadać trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Natomiast podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe pracownika stanowi przychód, który w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach umowy o pracę, wyłączając wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłki, rodzaje przychodów wymienionych w rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Socjalnej odnośnie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W związku z tym – od wszystkich wpłat, które podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek, konieczne jest ustalenie wpłaty do PPK. Należy jednak mieć na uwadze, że został ustalony limit wpłat.

WAŻNE!
Maksymalny limit wpłat oraz dopłat, które mogą zostać dokonane na wszystkie rachunku uczestnika PPK, wynosi w danym roku równowartość 50 000 dolarów amerykańskich po przeliczeniu na PLN. Przekraczając ten limit, dalsze wpłaty oraz dopłaty nie będą już dokonywane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *