Mały ZUS, a Mały ZUS PLUS

rozliczenia-zus

Jak zapewne wie każdy przedsiębiorca – składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne stanowią jeden z największych kosztów, z którym co miesiąc muszą się zmierzyć. Chcąc ułatwić im funkcjonowanie na rynku, wraz z początkiem 2020 roku wprowadzono tzw. Mały ZUS PLUS, który stanowi kontynuację wcześniejszego programu Mały ZUS.

Mały ZUS – zakładał, iż przedsiębiorcy, którzy spełnili ściśle określone warunki w roku poprzednim, w kolejnych miesiącach mieli możliwość zmniejszenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Warunkiem przystąpienia do owego programu był limit średniomiesięcznych przychodów przedsiębiorstwa, który stanowił 2,5 krotność wartości minimalnego wynagrodzenia. Statystyki wykazały, iż dla wielu przedsiębiorców próg ten był zbyt niski, co wymusiło zmiany w zasadach programu. Właśnie dlatego powstał program Mały ZUS PLUS, który przewiduje liczne korzyści dla znacznie liczniejszej grupy przedsiębiorców.

Spośród warunków skorzystania z Małego ZUS-u PLUS wymienić możemy:
– prowadzenie działalności w poprzednim roku kalendarzowym przez co najmniej 60 dni,
– limit osiąganych przychodów na wysokości 120 000 zł rocznie,
– obniżona składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez co najmniej 36 miesięcy w ciągu kolejnych 5 lat prowadzenia działalności,
– zgłoszenie chęci skorzystania z programu do końca pierwszego miesiąca obowiązywania nowych przepisów (luty 2020),
– nie rozliczanie się w poprzednim roku w formie karty podatkowej,
– brak stosowania zwolnienia sprzedaży z VAT-u.

W jaki sposób skorzystać z Małego ZUS-u PLUS?
Zwiększenie wyżej wymienionego limitu sprawiło, iż z programu Mały ZUS PLUS skorzystać może szersze grono przedsiębiorców. Aby skorzystać z owej ulgi, konieczne jest wyrejestrowanie się z ubezpieczenia za pomocą formularza ZUS ZWUA, aby następnie móc zgłosić się z nowym kodem dotyczącym Małego ZUS-u PLUS na formularzu ZUS ZUA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *