Rok 2020 – jakie zmiany podatkowe?

Każdy rok kalendarzowy wiążę się ze zmianami podatkowymi – tymi mniejszymi, bądź nieco większymi. Ten wpis będzie poświęcony kilku zmianom, jakie weszły lub dopiero wejdą w życie w 2020 roku.

1. Zmiana zasad odnośnie transakcji powyżej 15 000 zł
Z rozpoczęciem się roku 2020 w sytuacji, kiedy wartość dokonywanej transakcji przekracza 15 000 zł, uregulowanie kwoty należy przelać na konta firmowe, które znajdują się na tzw. Białej Liście Podatników VAT. Uregulowanie należności na inny rachunek każdorazowo wiążę się z poważnymi konsekwencjami, którymi mogą być np.:
– brak możliwości zaliczenia owego koszty do kosztów uzyskania przychodu,
– odpowiedzialność solidarna w VAT.

2. Mikrorachunki
Z dniem 1 stycznia 2020 roku zmianie uległ system opłat należnych podatków. Chcąc uregulować należności podatkowe, środki pieniężne przelewane będą na konkretny numer konta wskazany przez Urząd Skarbowy, bądź samodzielnie wygenerowany na odpowiedniej stronie. W przypadku mikrorachunku w zakresie ZUS – częścią numeru konta jest NIP podatnika, aczkolwiek osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, do rozliczeń z fiskusem będą posiadały numer konta, którego częścią jest ich PESEL.

3. Mechanizm MPP w przypadku płatności powyżej 15 000 zł
W przypadku transakcji na kwotę przekraczającą 15 000 zł, obowiązkowa jest jego realizacja przy wykorzystaniu MPP. Brak zastosowania się do owego przepisu skutkuje podobnie jak w punkcie 1 – brakiem możliwości zaliczenia powyższych kosztów do kosztów uzyskania przychodów.

4. Ulga za złe długi
Początek roku 2020 przewidział dla podatników płacących PIT i CIT możliwość korzystania z ulgi za tzw. złe długi. Dzięki niej możliwe będzie zmniejszenie podstawy opodatkowania o kwotę należności z terminem płatności przekroczonym o minimum 90 dni. Działanie to ma na celu wspomóc likwidację zatorów płatniczych, które są spowodowane brakiem płatności faktur przez kontrahentów.

5. Stosowanie kas rejestrujących online
Obecny rok wiążę się również ze zmianami w zakresie kas rejestrujących online, których wprowadzenie powoduje konieczność wymienienia starych modeli na te, które są zgodne z aktualnymi przepisami prawa. Zmiana ta w głównej mierze dotyczy firm, które działają w zakresie świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych, bądź sprzedaży benzyny, olejów napędowych i gazu do napędzania silników spalinowych.

Jeśli interesuje Cię któraś z powyższych zmian i chciałbyś dowiedzieć się o niej więcej, zachęcamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *