Podatki w przedsiębiorstwie

opodatkowanie firm

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się ściśle z obowiązkiem płacenia podatków.

Opodatkowanie przedsiębiorstw może się od siebie różnić, ponieważ wpływ na to ma rodzaj działalności, dochody firmy oraz jej wielkość.

Od płacenia podatków istnieją pewne ustępstwa, w postaci zwolnień i ulg podatkowych, a także specjalnych stref ekonomicznych.

Główne podatki w przedsiębiorstwie to:
1. Podatek dochodowy
Płacenie podatku dochodowego to obowiązek każdego przedsiębiorcy osiągającego przychody ze swojej działalności. Firma może wybrać jedną z 4 form opłacania podatku, jeśli tylko spełnia odpowiednie dla danej z nich warunki:

 • skala podatkowa – 17% i 32%
 • podatek liniowy – 19%
 • ryczałt ewidencjonowany – zróżnicowane stawki podatku
 • karta podatkowa – zróżnicowane stawki podatku

Podatnicy mogą także pomniejszyć swój dochód o wartość zapłaconych w danym okresie rozliczeniowym składek ZUS na ubezpieczenie społeczne.
2. Podatek od towarów i usług
Jest to inaczej podatek VAT, czyli podatek obrotowy obciążający wartość dodaną na każdym etapie produkcji i dystrybucji poszczególnych dóbr. W podatku VAT obowiązuje stawki:

 • 23%
 • 8%
 • 5%
 • oraz 0%, czyli preferencyjna stawka VAT

Niektóre czynności wykonywane w ramach działalności są automatycznie zwolnione z opodatkowania VAT, a mniejsi przedsiębiorcy mają prawo do zwolnień podmiotowych z VAT oraz płacenia niższej stawki przez okres 36 miesięcy.
3. Podatek od nieruchomości
W przypadku posiadania nieruchomości na własność, konieczne jest opłacanie podatku od nieruchomości, którego wysokość ustalana jest przez organ wykonawczy.
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
Podatek PCC dotyczy zawierania umów z osobami nieprowadzącymi działalności, w postaci:

  • sprzedaży,
  • pożyczki,
  • darowizny,

podczas tych czynności może zostać narzucony obowiązek jego zapłaty.

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie obsługi księgowej, podatkowej i kadrowej podmiotów. Zajmujemy się wszystkimi obowiązkami przedsiębiorców. Zapraszamy do kontaktu i poznania szczegółów naszej oferty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *