Limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2020 r.

prowadzenie-ksiag-rachunkowych

Prowadzenie pełnej księgowości, czyli ksiąg rachunkowych, jest obowiązkowe po przekroczeniu określonego prawnie limitu przychodów. W 2020 roku limit ten wynosi 2 000 000 euro. Należy przeliczyć odpowiednio według średniego kursu euro z dnia 1 października 2019 roku (po przeliczeniu 8 746 800 zł).

Dla firm oznacza to, że jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów za rok 2019 przekroczą limit to muszą zacząć prowadzić księgowość w formie pełnej.

Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o podatku dochodowym nakłada obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz, które przekroczyły limit przychodów określony na 2020 rok.

Limit przychodów w stosunku do poprzedniego roku uległ podwyższeniu o 187,2 tys. zł.

Kto nie ma obowiązki składania sprawozdania finansowego?
Spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro oraz u których nie stosuje się zasad rachunkowości określonych ustawą, stosuje się art. 70a ustawy o rachunkowości, tj. dotyczący składania oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Czy współpraca z biurem rachunkowym okazuje się niezbędna dla osób zobowiązanych do pełnej księgowości? Wielu przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie księgowości samodzielnie. Często jednak zdarza się, że ogrom obowiązki sprawia, że właściciel nie jest w stanie wszystkich spraw załatwić w wyznaczonym terminie.
Współpraca z biurem rachunkowym daje gwarancję tego, że wszystkie obowiązki księgowe zostaną wypełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *